Om

socioskop er en lille og vågen konsulentvirksomhed, som leverer indsigter til sundhedssektoren, styrelser og kommuner med evalueringer, kortlægninger og udredninger. Vi hjælper offentlige organisationer med pro-aktivt at bruge data til at forbedre arbejdsgange og optimere drift. Vi understøtter også forskningsenheder med statistisk rådgivning og analysearbejde igennem længerevarende forsknings- og projektsamarbejder.

Vi har særligt viden om effektevalueringer på sundhedsområdet, beskæftigelse og beskæftigelsesrettede indsatser, udsatte bydele og bosætning, psykiatri og handicapsektoren.

Søren Brøndum Christensen har en baggrund som sociolog med flere års erfaring med landdistriksudvikling og digital infrastruktur.

Anders Bo Bojesen er uddannet sociolog og arbejder især med kvantitative analyser på sundheds- og socialområdet.