By og bosætning

Vi udfører analyser og kortlægninger for kommuner indenfor byudvikling og udvikling af landdistrikter. Vores fokus er på at tydeliggøre, hvordan beboere opfatter deres bydele og hvordan bosætningsmønstre kan påvirkes i byen og på landet.

Ved hjælp af klassiske sociologiske værktøjer som surveys og interviews i kombination med geografiske data og registerdata, udfører vi datadrevne analyser, som giver et skarpt billede af bosætningsmønstre, fysiske og sociale rammer, mobilitet og beboernes opfattelser af styrker og svagheder ved et lokalmiljø.

Vi leverer analyser, som understøtter det strategiske arbejde med at udvikle landdistrikter eller boligområder, med tiltrækning af bestemte segmenter, og som kan danne et solidt grundlag for arbejdet med udviklingsplaner og helhedsplaner.